Category: Duomenų analitika

Verslo duomenų analitika – šių dienų būtinybė ar resursų švaistymas?

Verslo raidos dinamika reikalauja priimti daugybę sprendimų, kurių vieni reikšmingai lemia tolesnę plėtrą arba stagnaciją. Neretai šie sprendimai priimami remiantis vien intuicija ar ankstesne, ir net nebūtinai sava, patirtimi, tad rezultato laukiama tarsi loterijoje. Galbūt pradinėje verslo kūrimo stadijoje tokia strategija gali pasiteisinti, tačiau ateityje nebūtinai taip lengvai pavyks prisitaikyti prie rinkos taisyklių.

Augimo kaina – sėkmingai įveikti išbandymai ir aiškiai numatyta perspektyva. Kitaip tariant – sprendimai, paremti nuodugnia verslo duomenų analize.

Kas yra verslo duomenų analitika

Duomenų rinkimas ir kaupimas yra betiksliai, jei gauta informacija nėra tinkamai apdorojama. Verslo duomenų analizė remiasi konstruktyvia sistema, kuri susieja gautus duomenis su tolimesnėmis verslo raidos tendencijomis ir įgalina priimti efektyvius sprendimus bei numatyti ir išvengti klaidų.

 

Tai procesas, kurio metu ieškoma ryšių ir priklausomybių: gilinamasi į pardavimų bei rinkodaros kampanijų duomenis, žmogiškųjų išteklių panaudojimą, finansų, gamybos valdymą. Analizės tikslas atrasti sunkiai matomą koreliaciją tarp to, kas atsitiko ir kodėl atsitiko (analitika neapsiriboja vien skaičiavimais, kiek kartų daugiau buvo pasirinktas konkurento produktas – jos tikslas nustatyti priežastis ir pateikti progresyvius sprendimus).

Neteisinga analizė blogiau nei jokios analizės

Kiekvienas verslas analizuoja pardavimus ir finansinę situaciją, seka padėtį rinkoje ir daro išvadas. Tik tai nereiškia, kad kiekvienas verslas atlieka kokybišką duomenų analizę. Dažniausiai duomenys būna renkami chaotiškai, be aiškios struktūros, saugomi skirtingose programose, kaupiami nenuosekliai, fiksuojami ne visi kintamieji. Neteisinga tokių duomenų interpretacija tampa paskata klaidingoms išvadoms priimti.

 

Verslo duomenų analitika efektyvi tik tuomet, kai visa aktuali informacija yra sisteminama nuosekliai – tie patys duomenys renkami tuo pačiu laiku, skaičiavimai atliekami nepraleidžiant rodiklių, rezultatai kaupiami ir saugomi, fiksuojamas pokytis laiko perspektyvoje. Profesionali duomenų analizė suteikia galimybę stebėti ne tik paties verslo, tačiau ir konkurentų bei klientų elgesio modelį bei jo kaitą, planuoti resursų panaudojimą, numatyti pardavimų tendencijas.

Ko tikėtis iš verslo duomenų analizės

Duomenų analitika nėra epizodas verslo kontekste – tai tęstinis procesas, kurio grąža ne visada juntama iškart. Pasitelkus įvairius įrankius, analizės rezultatus galima matyti aiškiai suprantamose vizualizacijose, kurios nepalieka nišų neteisingoms interpretacijoms ir skatina produktyvias diskusijas. Pasitelkę tokius įrankius verslai gali:

  1. numatyti, kokiai klientų grupei kokie produktai bus patrauklūs ir dėl kokių priežasčių jų nesirinks kita grupė;
  2. objektyviai įvertinti turimus resursus ir padidinti atliekamų operacijų pelną;
  3. efektyvinti žmogiškųjų išteklių panaudojimą ir komunikaciją įmonės viduje;
  4. didinti konkurencingumą;

Verslo duomenų analitika įgalins geriau pažinti vartotojus ir verslo galimybes bei priimti tiksliomis išvadomis grįstus sprendimus. Nepaisant to, kad naujos strategijos diegimas pareikalaus laiko, duomenų analizę pasitelkia stambiausios šalies įmonės, o kai kurių valstybių rinkai tai padeda sutaupyti milijonines sumas. Smulkiajam verslui – tai tendencingos plėtros galimybė, o stambiajam – progresuojančio augimo garantas.